Netwerkstabilisatie bij Medisch Spectrum Twente

NIET STOREN A.U.B. !

De uitdaging

Het Medisch Spectrum Twente had te maken met onvoorspelbare netwerkverstoringen, instabiliteit en daardoor een onzekerheid in de bedrijfsvoering die voelbaar dreigde te worden tot in de operatiekamer.

Het resultaat

Een onafhankelijke netwerk audit van One Zero IT brengt de verstoringen nauwkeurig in kaart. Onze consultants hebben de bestaande configuratie minitieus doorgelopen en hun bevindingen vertaalt in heldere conclusies. Nu had MST eindelijk inzicht in haar netwerkproblematiek en kon ze daar naar handelen. Dit heeft geresulteerd in een 7 punten plan dat in overzichtelijke deelprojecten is gegoten om deze aanbevelingen te implementeren. Een belangrijke maatregel om de gewenste stabiliteit van het netwerk te borgen was bijvoorbeeld het gelijk trekken van de softwarematige setup. Alle routers en switches zijn individueel geïnventariseerd, beoordeeld en in een grote allesomvattende change binnen de gehele infra uniform gemaakt. Vervolgens werd de uitrol van toekomstige versies nauwlettend bewaakt en is dit proces o.b.v. onze tooling nu volledig geautomatiseerd.

De aanpak
Het assessment begon met de precisering van de klantvraag door goed te luisteren naar hetgeen MST beoogde te bereiken: stabiliteit. Vervolgens decompliceerden we de vraag naar overzichtelijke componenten. In deze case hebben we daarvoor de focus specifiek gelegd op:  

  • Inventarisatie van de volledige netwerkconfiguratie;
  • ‘As-is’ vergelijking met het oorspronkelijk beoogde netwerkdesign;
  • Inventarisatie van de aard, frequentie en samenhang van fouten die optraden;
  • Onafhankelijke inventarisatie van de kwaliteit van de dienstverlening van een externe partner;
  • Inventarisatie van aanbesteding, contract, voorwaarden en SLA van deze partner.

Repeterende taken zijn binnen het hedendaagse netwerkbeheer van MST geautomatiseerd met als doel te komen tot tijdbesparing, voorkoming van menselijke fouten, snelheid van updates te verhogen en zo netwerkperformance transparant en beheersbaar te maken.

Managed services
Om de continuïteit en stabiliteit van het netwerk te blijven waarborgen, is kennispartner en zusterbedrijf Ncubed aangehaakt om de volledige netwerkdienstverlening van MST richting de toekomst te verzorgen. Het borgen van de met de assessment behaalde stabiliteit was natuurlijk de eerste prioriteit. Echter, er was een interessant bijkomend voordeel. Omdat Ncubed alle netwerkapparatuur bij klanten softwarematig en uniform beheerd met haar eigen tooling en IP, die is gestoeld op haar Intent Based Networking filosofie, kon er ook slimmer worden omgegaan worden met lifecycle management. Die eigen IP is nu leidend geworden in het netwerkbeheer en niet de hardware van de leverancier. De eerste bepaalt nu dus de noodzaak en timing van een hardware vervanging en en niet de kwartaaltargets van de laatste. Resultaat: een interessante kostenbesparing voor het ziekenhuis.

Blogs

Video

Identity Access Management (IAM)

Werner Steinmann en Bader el Khalfi hebben het over de voordelen van Identity Access Management en waar je op moet letten bij de implementatie ervan.

lees meer

Identity Access Management (IAM)

Werner Steinmann en Bader el Khalfi hebben het over de voordelen van Identity Access Management en waar je op moet letten bij de implementatie ervan.

read more
lees meer
Blog

IT Specialisten van nu, informatie-analisten van morgen?

Hoeveel studenten kiezen er nog voor de opleiding HBO ICT?

lees meer

IT Specialisten van nu, informatie-analisten van morgen?

Hoeveel studenten kiezen er nog voor de opleiding HBO ICT?

read more
lees meer
Video

Power BI: wat kun je ermee?

Hoe 90North-unit IT RBLS Power BI keer-op-keer succesvol inzetten, hoe doen ze dat? En hoe kan jouw bedrijf ervan profiteren.

lees meer

Power BI: wat kun je ermee?

Hoe 90North-unit IT RBLS Power BI keer-op-keer succesvol inzetten, hoe doen ze dat? En hoe kan jouw bedrijf ervan profiteren.

read more
lees meer
VIEW ALL BLOGS