Van rood boekje naar toegankelijke app

Een verbetering van het zorgproces voor behandelaren en revalidanten door juiste informatievoorziening met Power Apps.

Jaarlijks lopen in Nederland enkele honderden jongeren en jongvolwassenen ernstig hersenletsel op. Zij hebben voor hun herstel intensieve neurorevalidatie nodig. De specialisten van het Daan Theeuwes Centrum bieden maatwerk in revalidatie voor mensen van 16 tot 35 jaar. Zo helpen zij de jongvolwassenen richting een zo zelfstandig mogelijke toekomst in de maatschappij. Per revalidant gebruikte het centrum tot voor kort het "rode boekje" een papieren klapper die als communicatiemap diende. De communicatie map was het centrale communicatie- en informatiemiddel rondom de revalidant voor alle belanghebbenden. De communicatiemap is dus een essentieel onderdeel van de revalidatie.

Eigentijdse oplossing 

Deze methode werkt niet feilloos. In de eerste plaats werd de map niet door iedereen op dezelfde manier gebruikt. Bovendien wilde het centrum een oplossing die beter aansluit bij de belevingswereld van de revalidanten, die gewend zijn alles via hun telefoon of tablet te doen. ,,We zijn een innovatief centrum en stimuleren outside the box denken. Dan moeten we dat ook consequent doorvoeren in onze werkwijze", zegt fysiotherapeut Shanna Smeijsters, die als projectleider bij de invoering van de app is betrokken. De wens om naar één uniforme en eigentijdse manier van werken te gaan, leidde tot het idee om een app te bouwen. 


Heel specifieke wensen 

,,Samen met vier revalidanten, hun familie en vijf zorgprofessionals zijn we om tafel gaan zitten om achterhalen wat de wensen en behoeften zijn", vertelt Shanna. ,,Daarna zijn we met de specialisten van IT RBLS gaan zitten om te bepalen wat we precies wilden." Vervolgens is IT RBLS de geprioriteerde functionaliteit gaan verwerken in een proof of concept. Na het testen, gaven de revalidanten en hun familie feedback, op basis waarvan de app weer werd aangepast. Dit is enkele keren herhaald, waarna het eindproduct is ontstaan. 

Het ophalen van feedback is voor dit product extra belangrijk omdat revalidanten specifieke wensen hebben en we werken met een zeer complexe doelgroep met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). ,,Daarom hebben we niet alleen uitgebreid naar de functionaliteit gekeken, maar ook naar zaken als lettertype, kleurgebruik, het gebruik van duidelijke iconen enzovoort."

Revalidanten hebben de regie 

In de app kunnen revalidanten realtime hun rooster bekijken en samen met hun behandelaars hun behandeldoelen bekijken en realiseren. Ook de familie heeft toegang, waarbij zij gezamenlijk een dagboekje met foto's kunnen bijhouden. ,,De regie ligt zo veel mogelijk bij de revalidanten." Zij zijn bijzonder enthousiast over de app. Zo was het een grote frustratie dat roosters niet real-time in te zien waren en zij soms voor niets op iemand wachtten als een behandeling uitviel. Doelen, subdoelen en de manier waarop zij een doel moeten behalen, zijn duidelijk aangegeven. Zo weten alle belanghebbenden beter hoe het revalidatieproces vordert en wordt de progressie beter in kaart gebracht. 

Ook de samenwerking met IT RBLS heeft iedereen als heel prettig ervaren. ,,Het grootste pluspunt is dat we dezelfde visie en werkwijze hebben. Ze konden zich ook goed verplaatsen in de doelgroep met complex hersenletsel. Bij het ophalen van feedback waren ze er steeds bij en gingen ze in gesprek met de revalidanten over hun wensen. Bovendien gaven ze ons steeds het gevoel dat we prioriteit hadden en hadden ze altijd de tijd om iets aan te passen of op te lossen." 

Blogs

Video

Identity Access Management (IAM)

Werner Steinmann en Bader el Khalfi hebben het over de voordelen van Identity Access Management en waar je op moet letten bij de implementatie ervan.

lees meer

Identity Access Management (IAM)

Werner Steinmann en Bader el Khalfi hebben het over de voordelen van Identity Access Management en waar je op moet letten bij de implementatie ervan.

read more
lees meer
Blog

IT Specialisten van nu, informatie-analisten van morgen?

Hoeveel studenten kiezen er nog voor de opleiding HBO ICT?

lees meer

IT Specialisten van nu, informatie-analisten van morgen?

Hoeveel studenten kiezen er nog voor de opleiding HBO ICT?

read more
lees meer
Video

Power BI: wat kun je ermee?

Hoe 90North-unit IT RBLS Power BI keer-op-keer succesvol inzetten, hoe doen ze dat? En hoe kan jouw bedrijf ervan profiteren.

lees meer

Power BI: wat kun je ermee?

Hoe 90North-unit IT RBLS Power BI keer-op-keer succesvol inzetten, hoe doen ze dat? En hoe kan jouw bedrijf ervan profiteren.

read more
lees meer
VIEW ALL BLOGS